gwarancja 
wysokiej jakości 
usług

Uprzejmie informujemy, iż przed wizytą w naszym laboratorium w celu wykonania badań krwi, każdy pacjent powinien być na czczo (wymagana jest 12 – godzinna przerwa od przyjmowania jedzenia) i po przespanej nocy. Badań nie wykonujemy po forsownym wysiłku. Przed przystąpieniem do pobrania krwi, pacjent powinien odpocząć przez klika minut w pozycji siedzącej.

Jest to konieczne, aby wyniki badań mogły być w pełni wiarygodne i umożliwiły wydanie prawidłowej diagnozy, a co za tym idzie – pozwoliły na podjęcie odpowiedniego leczenia.

Próbki moczu i kału powinny zostać zebrane do specjalnych, czystych pojemników, również rano i przy zachowaniu wszelkich podstawowych zasad higieny.

Pojemniki należy zabezpieczyć, podpisać i oddać w naszym laboratorium lub jednym z punktów pobrań. U kobiet nie zaleca się pobierania próbek moczu podczas krwawienia miesięcznego i bezpośrednio po jego zakończeniu.